Arkivplan.no

Grong kommune - funksjonsbasert arkivplan fra 01.06.2021 -

Om arkivplan fra 1.6.2021

Planen er under arbeid. Vi oppdaterer rutiner tilpasset elektroniske arkiv. 

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Grong kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Grong kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elektroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

I kommunen er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

Arkivplanen er laget i samarbeid mellom arkivtjenesten, avdelingsledere og arkivgruppa i Grong kommune. 

I planprosessen etablerte vi en arkivgruppe som består av arkivleder, kommunedirektør, personalsjef, IT-konsulent, digitaliseringsrådgiver, personvernombud, superbruker sak-arkiv/utvalgssekretær, samt helsesekretær. Gruppa har hatt flere møter med drøfting av arkivfaglige spørsmål.

Som kommunedirektør i Grong kommune ber jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Arkivplan for Grong kommune ble godkjent av kommunedirektør.

Grong kommune 

Kommunedirektør